🖋مسعود فروزنده 

مندائیان از روز چهارشنبه به مدت پنج شبانه روز، سنت باستانی پنجه ( Panjeh) را گرامی می دارند.

 پنجه اصطلاحی است که به دو پنج روز اطلاق شده است. پنجه نحس و پنجه سعد. مردم غیر مندایی اهواز بیشتر با پنجه مبارک که پروانایا گفته میشود آشنایی دارند زیرا منداییان را می بینند که به غسل تعمید و عبادت مشغول می شوند.

هریک از این دو پنجه مراسم و مقررات ویژه ای دارند. در پنجه نحس که قبل از پنجه مبارک است انجام برخی اعمال ممنوع و یا محدود است. اما پنجه سعد یا مبارک، پنج روزی است که بسیار گرانقدر شمرده شده و شب و روزش با هم تفاوت ندارند و از مهمترین ایام گاهشماری مندایی است.   

از امروز مندائیان سراسر جهان در تدارک برگذاری پنجه مبارک می‌شوند. جمعیت مندائیان ایران به دلیل مهاجرت های دو دهه گذشته روند نزولی گرفته و به کمتر از ۱۸ هزار نفر کاهش یافته است. شمار  منداییان عراق نیز به دلیل جنگ و ناامنی  کمتر از پنجاه هزار نفر ارزیابی شده است. مقصد اصلی مهاجران مندایی استرالیا و آمریکا است.  

مطابق گاهشماری  دینی منداییان  آخرین پنج روز سال مبارک ترین ایام سال است. ایام پنج روزه  یا پروانایا  ( Parvanaia)  مستقل است و در هیچ یک از ماه های  مندایی نیست. این پنجه در حد فاصل ماه سنبله و قینا قرار گرفته است. 

  در این پنج روز روان مردگان به زمین آمده، نور آلما کشطا بر زمین تابانده و ارزش معنوی شب و روز یکی می‌شود و دعاها مستجاب می گردد. 

منداییان در این پنج روز، غسل تعمید میگیرند، برای مردگان لوفانی برگزار می کنند، صدقه می دهند و برای توبه از گناهان به نماز و دعا می پردازند. دعا و نماز در این پنج روز بسیار پر ارزش تر از ایام دیگر سال است. 

در دهه ۱۳۶۰ منداییان ایران در چند کیلومتری اهواز به ساخت مندی ( عبادتگاه) مبادرت ورزیدند تا  با امکانات مناسب تر مراسم پنجه را  برگزار کنند. این مندی شامل یک محوطه غسل، استراحتگاه، کلبه مندی و انشعابی از رود کارون است. 

منداییان بعد از ایام پنجه خود را برای جشن نوروز آماده می کنند. آنان به جشن های ایرانی وفادار هستند و در متون مندایی مورد احترام قرار گرفته اند. نوروز ربا  به معنای  نوروز بزرگ در متون آمده است. منداییان ایران  بیش از ۱۸۰۰ سال است که  در ایران اقامت دارند و خود را ایرانی می دانند. بیش از ۱۲۵ واژه ایرانی در ادبیات کهن مندایی دیده می‌شود

تصاویر مراسم غسل تعمید، مندائیان ایران، اهواز. سال ۱۳۸۳

اهواز، ساحل رود کارون. مراسم غسل تعمید به طور دسته جمعی. سال ۱۳۸۳. عکاس شهرزاد اشراق نیا.
اهواز ساحل رود کارون. غسل تعمید دسته جمعی

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب

ما را دنبال کنید: