نویسنده - دکتر مسعود فروزنده

دکتر مسعود فروزنده اهل آبادان و از خانواده ای نفتی است، درباره چرایی پرداختن به تاریخ نفت ایران می گوید اشتیاق و انگیزه ام در پرداختن به تاریخ نفت در وهله اول به دلیل تعلق خاطرم به شهر آبادان است و در وهله دوم تاثیر عمیق نفت بر جامعه ایران است که بر خلاف منفعتش همیشه مورد غضب قرار گرفته است.

دلایل پیدایی سیزده به در

‏سیزده به در مبارک🌱 انگیزه ایرانیان باستان را می توان در سه دسته تعریف کرد.   ۱_ جنبه اقتصادی_ کشاورزی؛ درخواست باران و آغاز کشت بهاری. در آغاز بهار و گرم شدن هوا اغلب...

رونمایی از موجودات ۶۰ سانتی‌متری در کنگره مکزیک/انسان فضایی اثبات می‌شود؟

رونمایی از بدن های شصت سانتی‌متری در کنگره مکزیک مدت هاست دانشمندان تلاش کرده اند شواهد ارائه شده درباره موجودات فضایی را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه قطعی بدست آورند...

ما را دنبال کنید: