نویسنده - دکتر مسعود فروزنده

دکتر مسعود فروزنده اهل آبادان و از خانواده ای نفتی است، درباره چرایی پرداختن به تاریخ نفت ایران می گوید اشتیاق و انگیزه ام در پرداختن به تاریخ نفت در وهله اول به دلیل تعلق خاطرم به شهر آبادان است و در وهله دوم تاثیر عمیق نفت بر جامعه ایران است که بر خلاف منفعتش همیشه مورد غضب قرار گرفته است.

رونمایی از موجودات ۶۰ سانتی‌متری در کنگره مکزیک/انسان فضایی اثبات می‌شود؟

رونمایی از بدن های شصت سانتی‌متری در کنگره مکزیک مدت هاست دانشمندان تلاش کرده اند شواهد ارائه شده درباره موجودات فضایی را مورد بررسی قرار دهند و نتیجه قطعی بدست آورند...

تصویب قرارداد الحاقی نفت در مجلس شورای ملی و ترور منصور در بهمن ۱۳۴۳

بهره مالکانه دولت ایران از نفت در قرارداد کنسرسیوم چقدر بود؟ نوشته از مسعود فروزنده چکیده ترور نخست وزیر حسنعلی منصور همزمان با مناقشه دولت ایران با شرکت های نفتی بود...

کا گ ب، فرح پهلوی

کا گ ب، فرح پهلوی/ روایت اسناد میتروخین در کتاب اسناد میتروخین آمده است شاه با دانشجویان ایرانی در پاریس در بهار ۱۹۵۹ دیدار می کند و یک مامور کا گ ب که نام مستعارش را...