نویسنده - دکتر مسعود فروزنده

دکتر مسعود فروزنده اهل آبادان و از خانواده ای نفتی است، درباره چرایی پرداختن به تاریخ نفت ایران می گوید اشتیاق و انگیزه ام در پرداختن به تاریخ نفت در وهله اول به دلیل تعلق خاطرم به شهر آبادان است و در وهله دوم تاثیر عمیق نفت بر جامعه ایران است که بر خلاف منفعتش همیشه مورد غضب قرار گرفته است.

کتاب سوزی، زشت‌ترین رفتار بجا مانده از جاهلیت

دکتر مسعود فروزنده، پژوهشگر تاریخ، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داد، به بهانه‌ی ماجرای آتش زدن کتاب طب هاریسون توسط شخصی مشهور به «آیت الله عباس تبریزیان»...