دسته بندی - مجله تاریخی

آبادان سرزمین صلح ادیان و مذاهب، کلیسای ارامنه و مسجد بهبهانی ها پس از شش دهه

آبادان سرزمین صلح ادیان و مذاهب، کلیسای ارامنه و مسجد بهبهانی ها پس از شش دهه به بهانه بازدید سر اسقف ارامنه از آبادان این یادداشت را می نویسم که کم...