‏سیزده به در مبارک🌱

انگیزه ایرانیان باستان را می توان در سه دسته تعریف کرد.

  ۱_ جنبه اقتصادی_ کشاورزی؛ درخواست باران و آغاز کشت بهاری. در آغاز بهار و گرم شدن هوا اغلب درختان شکوفه می زدند و این موهبتی بود که موجب شادی می‌شد و مستحق ستایش.

۲_ جنبه موعود گرایی با ظهور سوشیانت. ایرانیان طول عمر دنیا را دوازده هزار سال می دانستند و معتقد بودند در پایان دنیا، اهورا مزدا بر اهریمن پیروز می‌شود و سوشیانت ظهور می کند. سیزده به در نمادی از پیروزی نور بر ظلمت و ظهور سوشیانت بود.

۳_ جنبه سیاسی اداری که پایان دوازده روز جشن نوروزی را اعلام می کرد.

🖋مسعود فروزنده

#سیزده_به_در

#جشنهای_نوروزی

#فرهنگ_ایرانی

نوروزهستهمرکزیایران_فرهنگی

#مسعود_فروزنده

#تاریخ_ایران

@masoudforouzandeh
https://www.instagram.com/p/C5NxDyBNiPw/?igsh=ZzB4aWZwdnVwMDJm

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب

ما را دنبال کنید: