قانون اساسی مشروطه و متمم آن در مجلس شورای ملی دور اول تصویب شد.

دوره اول مجلس شورای ملی در عصر دو پادشاه قاجار مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه با سلام و صلوات آغاز و با خونروزی و حمله قشون قزاق در تیر ۱۲۸۷ پایان یافت.

تصویر نمایندگان دوره اول که در پایین می آید از سالنامه پارس ۱۳۰۸ برداشت شده است. سالنامه پارس وقایع و آمار هرساله کشور را همراه تصویر چاپ کرده است و برای پژوهشگران عصر قاجار و پهلوی منبعی مناسب است.

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب

ما را دنبال کنید: