قابوس نامه اثر عنصر المعالی کیکاوس بن اسکندر از متون فارسی سده پنجم هجری است.


قابوس نامه از شمار متون اخلاقی و اجتماعی با مضمون حکمرانی است که سیاست نامه نیز خوانده می شود. 
عنصرالمعالی کتاب خود را در ۴۵۷ قمری نوشت و به قول ملک الشعرای بهار مجموعه ای است از تمدن اسلامی پیش از مغول. 

این کتاب به زبان های انگلیسی، روسی، عربی، ژاپنی و آلمانی ترجمه شده است. 
عنصرالمعالی از آل زیار است و پدرانش در خطه شمال ایران حکمرانی می کرده اند و خود نیز از سلطنت با شکوه ای برخوردار بود. او در نصایح اخلاقی سیاسی که اغلب خطاب به فرزندش است جانب ریا و احتیاط را اختیار نکرده و با صمیمیت و راستگویی به لغزش های جوانی خود اشاره می کند. 

افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

آخرین مطالب

ما را دنبال کنید: